Open Access

Open Access

32 utgivelser | Side 1 av 2

Robuste fellesskap

Gunnar C. Aakvaag (ed), Unn-Doris K. Bæck (ed)

Utgitt:
Sider: 327 sider

Mediepedagogikk

Kritiske refleksjoner om medier i undervisning...

Anne Mette Bjørgen (ed), Yvonne Fritze (ed), Geir...

Utgitt:
Sider: 286 sider

Den nye normalen?

Om postnormalitetens patologi

Jan Erik Karlsen

Utgitt:
Sider: 272 sider

Tekster og lesere

Et nærmere blikk på ungdomstrinnet

May Line Rotvik Tverbakk (ed), Tove Sommervold (ed)

Utgitt:
Sider: 296 sider

Egalitarian consecration

The making of egalitarian Norway and historical...

Pål Csaszni Halvorsen

Utgitt:
Sider: 149 sider

Addressing Social Justice

A Positive Youth Development Approach

Nora Wiium (ed), Denisse L. Manrique-Millones (ed),...

Utgitt:
Sider: 276 sider

Danning i digitale praksiser

Digital danning i barnehage, skole, hjem og fritid

Margunn Serigstad Dahle (ed), Grete Skjeggestad Meyer...

Utgitt:
Sider: 217 sider

Lærerliv i en mangfoldig norsk skole

Ole Petter Vestheim (ed), Ingrid Elden (ed)

Utgitt:
Sider: 208 sider

De «tvende Correlata»

Henrik Stampes dansk-norske naturrettsprogram

Utgitt:
Sider: 196 sider

Power, Principle, and Progress

Kant and the Republican Philosophy of Nordic...

Jørn Jacobsen

Utgitt:
Sider: 344 sider

Fellesskap, konflikt og politikk

Spenninger i kunst- og kulturfeltet

Arild Danielsen (ed), Anne Ogundipe (ed)

Utgitt:
Sider: 290 sider

Hånd i hånd i barnehagelærerutdanningen

Der lek, fag og praksis møtes

Astrid Øien Halsnes (ed), Lill Krestin Ryland (ed)

Utgitt:
Sider: 160 sider

Fra «bør» til «skal»

Rammeplan for barnehagen i et...

Anne Homme (ed), Hilde Danielsen (ed), Kari Ludvigsen (ed)

Utgitt:
Sider: 488 sider

Kunnskapsforvaltning

Bidrag til studier av profesjonell yrkespraksis

Ole Johan Andersen (ed), Jill Beth Otterlei (ed)

Utgitt:
Sider: 259 sider

Forskning til samfunnsnytte

Trekk ved nyere norsk meteorologisk forskning

Øystein Hov (ed)

Utgitt:
Sider: 459 sider

Bevegelsesfellesskap i oppveksten

Kritiske perspektiver på inkludering og mangfold

Terese Wilhelmsen (ed), Ellen Berg (ed), Kristin...

Utgitt:
Sider: 413 sider

Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv

Ingfrid M. Thorjussen (ed), Ursula S. Goth (ed)

Utgitt:
Sider: 325 sider

Velferdsstatens transformasjoner

Halvard Vike (ed), Bengt Karlsson (ed), Rolf Sundet (ed)

Utgitt:
Sider: 388 sider

Vitenskap og vitenskapshistorier, bind 1–3

Universitetet i Bergen 1946-2021

Astri Andresen (ed), Dunja Blažević (ed), Kari Tove...

Utgitt:
Sider: 1376 sider

Kjønn og akademia

På vei mot BALANSE?

Helene Aarseth (ed), Ingeborg W. Owesen (ed)

Utgitt:
Sider: 263 sider

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter