Open Access

Open Access

19 utgivelser | Side 1 av 1

Kunnskapsforvaltning

Bidrag til studier av profesjonell yrkespraksis

Ole Johan Andersen (ed), Jill Beth Otterlei (ed)

Utgitt:
Sider: 259 sider

Forskning til samfunnsnytte

Trekk ved nyere norsk meteorologisk forskning

Øystein Hov (ed)

Utgitt:
Sider: 459 sider

Bevegelsesfellesskap i oppveksten

Kritiske perspektiver på inkludering og mangfold

Terese Wilhelmsen (ed), Ellen Berg (ed), Kristin...

Utgitt:
Sider: 413 sider

Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv

Ingfrid M. Thorjussen (ed), Ursula S. Goth (ed)

Utgitt:
Sider: 325 sider

Velferdsstatens transformasjoner

Halvard Vike (ed), Bengt Karlsson (ed), Rolf Sundet (ed)

Utgitt:
Sider: 388 sider

Vitenskap og vitenskapshistorier, bind 1–3

Universitetet i Bergen 1946-2021

Astri Andresen (ed), Dunja Blažević (ed), Kari Tove...

Utgitt:
Sider: 1376 sider

Kjønn og akademia

På vei mot BALANSE?

Helene Aarseth (ed), Ingeborg W. Owesen (ed)

Utgitt:
Sider: 263 sider

Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder

Knut Ove Eliassen (ed), Anne Ogundipe (ed), Øyvind...

Utgitt:
Sider: 608 sider

Fortellinger om kunstnerliv

Kunstnerkarrierer og kunstnerkår 1999–2019

Per Mangset, Mari T. Heian, Bård Kleppe

Utgitt:
Sider: 265 sider

Kunstskapte fellesskap

Melanie Fieldseth (ed), Hanne Hammer Stien (ed), Jorunn...

Utgitt:
Sider: 424 sider

Utgitt:
Sider: 276 sider

Hvordan arbeide med elevmangfold?

Geir Skeie (ed), Hildegunn Fandrem (ed), Stein Erik...

Utgitt:
Sider: 264 sider

Digtoplæsning. Former og fællesskaber

Louise Mønster, Hans Kristian S. Rustad, Michael Kallesøe...

Utgitt:
Sider: 256 sider

Utgitt:

Pedagogikkens idé og oppdrag

Harald Øyvind Thuen (ed), Synnøve Myklestad (ed), Stine...

Utgitt:

NAFOL Årbok 2014

En gang lærer – alltid lærer?

Anna-Lena Østern (ed)

Utgitt:

Teacher Education Research between National Identity and Global Trends

NAFOL Yearbook 2012

Anna-Lena Østern (ed), Kari Smith (ed), Torill Ryghaug...

Utgitt:

Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning

Hvor er vi? Hvor vil vi gå? Hva skal vi gjøre nå?

Kari Smith (ed)

Utgitt:

Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering

Festskrift til Finn Jørgensen

Terje Andreas Mathisen (ed), Pål Andreas Pedersen (ed)

Utgitt:

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter