Open Access

Open Access

24 utgivelser | Side 1 av 2

De «tvende Correlata»

Henrik Stampes dansk-norske naturrettsprogram

Utgitt:
Sider: 196 sider

Power, Principle, and Progress

Kant and the Republican Philosophy of Nordic...

Jørn Jacobsen

Utgitt:
Sider: 344 sider

Fellesskap, konflikt og politikk

Spenninger i kunst- og kulturfeltet

Arild Danielsen (ed), Anne Ogundipe (ed)

Utgitt:
Sider: 290 sider

Hånd i hånd i barnehagelærerutdanningen

Der lek, fag og praksis møtes

Astrid Øien Halsnes (ed), Lill Krestin Ryland (ed)

Utgitt:
Sider: 160 sider

Fra «bør» til «skal»

Rammeplan for barnehagen i et...

Anne Homme (ed), Hilde Danielsen (ed), Kari Ludvigsen (ed)

Utgitt:
Sider: 488 sider

Kunnskapsforvaltning

Bidrag til studier av profesjonell yrkespraksis

Ole Johan Andersen (ed), Jill Beth Otterlei (ed)

Utgitt:
Sider: 259 sider

Forskning til samfunnsnytte

Trekk ved nyere norsk meteorologisk forskning

Øystein Hov (ed)

Utgitt:
Sider: 459 sider

Bevegelsesfellesskap i oppveksten

Kritiske perspektiver på inkludering og mangfold

Terese Wilhelmsen (ed), Ellen Berg (ed), Kristin...

Utgitt:
Sider: 413 sider

Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv

Ingfrid M. Thorjussen (ed), Ursula S. Goth (ed)

Utgitt:
Sider: 325 sider

Velferdsstatens transformasjoner

Halvard Vike (ed), Bengt Karlsson (ed), Rolf Sundet (ed)

Utgitt:
Sider: 388 sider

Vitenskap og vitenskapshistorier, bind 1–3

Universitetet i Bergen 1946-2021

Astri Andresen (ed), Dunja Blažević (ed), Kari Tove...

Utgitt:
Sider: 1376 sider

Kjønn og akademia

På vei mot BALANSE?

Helene Aarseth (ed), Ingeborg W. Owesen (ed)

Utgitt:
Sider: 263 sider

Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder

Knut Ove Eliassen (ed), Anne Ogundipe (ed), Øyvind...

Utgitt:
Sider: 608 sider

Fortellinger om kunstnerliv

Kunstnerkarrierer og kunstnerkår 1999–2019

Per Mangset, Mari T. Heian, Bård Kleppe

Utgitt:
Sider: 265 sider

Kunstskapte fellesskap

Melanie Fieldseth (ed), Hanne Hammer Stien (ed), Jorunn...

Utgitt:
Sider: 424 sider

Utgitt:
Sider: 276 sider

Hvordan arbeide med elevmangfold?

Geir Skeie (ed), Hildegunn Fandrem (ed), Stein Erik...

Utgitt:
Sider: 264 sider

Digtoplæsning. Former og fællesskaber

Louise Mønster, Hans Kristian S. Rustad, Michael Kallesøe...

Utgitt:
Sider: 256 sider

Utgitt:

Pedagogikkens idé og oppdrag

Harald Øyvind Thuen (ed), Synnøve Myklestad (ed), Stine...

Utgitt:

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter