Open Access

Mediepedagogikk

Kritiske refleksjoner om medier i undervisning og samfunn

Anne Mette Bjørgen (ed), Yvonne Fritze (ed), Geir Haugsbakk (ed)

Synopsis

Mediene griper sterkere inn på de fleste livsområder enn for bare noen år tilbake. Denne antologien utforsker den økende betydningen av medier i ulike aspekter av livet, spesielt i en tid preget av globalisering, digitalisering og raske endringer. Bidragene tar for seg hvordan mediene påvirker oppvekst og utdanning, med fokus på temaer som uroligheter, digital krigføring, pandemi, kunstig intelligens, adaptiv læring og utfordringer knyttet til autentisitet og tillit.

Boken er relevant for studenter, lærere, forskere og andre som er interessert i mediepedagogiske perspektiver, inkludert mediesosialisering og undervisning om og med medier. Den passer godt som pensum for bachelor- og masterstudier innen pedagogikk, lærerutdanninger, medieutdanninger og andre utdanninger som tar for seg bruk av medier og deres betydning for samfunn og utdanning.

Geir Haugsbakk , Yvonne Fritze, Anne Mette Bjørgen

Et nordisk og bredt blikk på mediepedagogikken som fagfelt og høgskolens tilpasninger

Yngve Nordkvelle , Yvonne Fritze, Geir Haugsbakk

Memes, demokrati og politisk engasjement

Jonas Christoffer Berger

Om autentisitet, tillit og forpliktende relasjoner i digitale tider

Steffen Frøyhov

#DeltakerKrig på TikTok

Øyvind Kalnes

Forestillinger om bruk av ny teknologi i morgendagens skole

Geir Haugsbakk , Siri Wieberg Klausen

Hva ser barneskoleelever som viktig i aktiviteter med nettbrett?

Anne Mette Bjørgen

Forhandlinger på grensen mellom forbud og frihet

Yvonne Fritze, Yngve Nordkvelle

Studier av voksne og unge filmskaperes filmer om å være ungdom i dag

Yvonne Fritze, Geir Haugsbakk

En gjenoppdagelsesreise i glemte sammenhenger

Yngve Nordkvelle , Siw Huatorpet

I spenningsfeltet mellom tradisjon og fornying

Yvonne Fritze, Anne Mette Bjørgen

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter