Open Access

Hånd i hånd i barnehagelærerutdanningen

Der lek, fag og praksis møtes

Astrid Øien Halsnes (ed), Lill Krestin Ryland (ed)

Synopsis

Hånd i hånd i barnehagelærerutdanning – der lek, fag og praksis møtes tilbyr en samling av forskningsartikler som belyser hvordan teori og praksis går hånd i hånd i alt arbeid knyttet til barn, barnehage og barnehagelærerutdanningen. Her kan du blant annet lese om lekens muligheter, risikolek, kirkevandring, , bruk av digitale verktøy, veiledning som metode, praksis i utdanningen, barnehagelæreren som bakkebyråkrat og partnerskap mellom høyskole og barnehager. Denne antologien kan leses som en helhet, men også enkeltvis, da kapitlene hver for seg kan gi viktig kunnskap og sette i gang refleksjon om det enkelte tema.

Bokens redaktører er Astrid Øien Halsnes, førstelektor i pedagogikk, og Lill Krestin Ryland, høyskolelektor i pedagogikk. Begge to underviser i barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen. Halsnes har vært studieprogramleder i flere år ved høyskolen, er leder av forskergruppen Barn, barnehage og barnehagelærerutdanning og bidrar med et kapittel i boken. Ryland er nå fungerende studieprogramleder og bidrar med to kapitler i boken.

De øvrige bidragsyterne i boken er: Natalia Alfarnes, Nina Anette Angeltveit, Jannice Eikefet Berland, Ole-Vinjar Egeland, Runar Eikhaug, Anne-Lise Flaa, Beate Gjesdal, Svitlana Holovchuk, Tale Birkeland Irgens, Sæbjørg Hageberg Kjeka, Kari Kvandal, Torgeir Landro, Wenche Langeland, Marit Myklebust, Lene Jaer Nottveit og Hilde Kartveit Sundnes.

Antologien Hånd i hånd i barnehagelærerutdanning – der lek, fag og praksis møtes, publiseres i 2024, som et bidrag til 25 års jubileet til barnehagelærerutdanningens ved NLA Høgskolen.

Astrid Øien Halsnes, Lill Krestin Ryland
Astrid Øien Halsnes, Lill Krestin Ryland

Barnehagelæraren som leikande profesjonsutøvar

Astrid Øien Halsnes
Tale Birkeland Irgens , Lill Krestin Ryland , Ole-Vinjar Egeland

Inkluderende fellesskap gjennom lekne barnehageansatte

Kari Kvandal , Jannice Eikefet Berland, Wenche Langeland

Tradisjon og dannelse i barnehagen

Sæbjørg Hageberg Kjeka, Hilde Kartveit Sundnes

Mellom samfunn og enkeltmennesket

Anne-Lise Flaa , Torgeir Landro

Utvikling av profesjonell identitet gjennom praksis i barnehagelærerutdanningen

Lene Birgitte Jaer Nottveit , Natalia Alfarnes

Veiledning som redskap for utvikling og læring i barnehagen

Marit Myklebust

Om roller og forventninger i partnerskap

Nina Anette Angeltveit, Lill Krestin Ryland

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter