Open Access

Om utgiveren

 

Fagbokforlagets Open Access-tilbud

Fagbokforlagets Open Access-redaksjon gir deg muligheten til å publisere vitenskapelige monografier og antologier digitalt - gratis for alle å lese, sitere og dele. Dette prinsippet er i takt med vitenskapens kjerneidé om fri kunnskapsdeling. Det er ingen betalingsmurer eller krav om registrering, forskningen er umiddelbart tilgjengelig.

Våre bøker er tilgjengelige i PDF- og HTML-format, optimalisert for alle enheter. Vi opererer i samsvar med Plan S-retningslinjene, kobler oss til plattformer som CrossRef og Google Scholar, og i 2024 vil vi også tilby arkivering via Directory of Open Access Books (Doab) og Portico.

Mens Open Access hovedsakelig er digitalt, tilbyr vi også papirkopier. Fra 2024 introduserer vi også “print on demand”, slik at du kan bestille papirbøker etter behov.

Rettigheter

Forfatterne beholder rettighetene til sitt verk ved Open Access-utgivelse. Tilgjengeligheten av boken er ubegrenset, og lesernes rettigheter defineres via valgt Creative Commons-lisens. Vi gir råd om den beste lisensen for ditt prosjekt.

Fagfellevurdering

Innenfor Fagbokforlagets akademiske avdeling finner du fagspesialister fra mange felt. Vi bistår med veiledning fra idé til publisering. Alle manuskript gjennomgår en grundig vurdering fra både vår interne redaksjon og eksterne fagfeller, i tråd med kriterier fra Norsk publiseringsindikator (NPI). Vi følger også de etiske standardene fastsatt av Committee on Publishing Ethics (COPE).

Finansiering

Siden Open Access-bøker er gratis for lesere, dekkes våre kostnader av produksjonsstøtte (Book Processing Charge), som varierer avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet. Vi gir råd om mulige finansieringskilder, som universitets- og høyskolenes publiseringsfond.

Har du et prosjekt i tankene? Kontakt oss for en diskusjon om boken din!

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter