Open Access

Om utgiveren

Fagbokforlagets Open Access-redaksjon tilbyr publisering av vitenskapelige monografier og antologier med åpen tilgang. Publisering med åpen tilgang vil si at boken gjøres fritt tilgjengelig på nett, slik at den kan leses, siteres og deles av hvem som helst. Denne publiseringsformen er i tråd med opprinnelige vitenskapelige idealer om fri deling av kunnskap, som forskere fritt kan bygge videre på. I dagens landskap preget av betalingsmurer og tilgangsbegrensninger, er det dessuten viktig at relevant forskning på denne måten enklere når utover akademia – til politikere, næringslivsaktører og andre interesserte lesere. 

Våre Open Access-bøker kan gis ut digitalt i PDF- og HTML-format, slik at de enkelt kan leses på alle enheter, enten man foretrekker pc, mobil eller nettbrett. Fagbokforlaget Open Access følger retningslinjene i Plan S, og bøkene vil bli lastet opp i relevante internasjonale metadata- og fulltekstarkiver forlaget er tilknyttet. Vi er allerede tilknyttet CrossRef for tildeling av DOI-nummer og Google Scholar. Innen kort tid vil vi også være medlem av Directory of Open Access Books (Doab) samt sørge for at alle bøker sikres permanent arkivering gjennom Portico – det gjelder selvsagt også for alle tidligere utgitte bøker.

Selv om Open Access er en digital publiseringsform, kan vi også trykke opplag i papir. I løpet av første kvartal 2023 vil våre Open Access-bøker også være tilgjengelig som “print on demand”, som vil si at vi tilbyr trykking av enkelteksemplarer ved bestilling. 

RETTIGHETER

Når en bok gis ut som Open Access, beholder forfatterne rettighetene til verket. Boken gjøres umiddelbart fritt tilgjengelig for lesere, uten noen form for betalings- eller tilgangsbegrensninger. Hvilke friheter leserne har, styres gjennom valg av Creative Commons-lisens. Det finnes flere ulike lisenser som gir forskjellige grader av frihet. Redaksjonen gir råd om valg av lisens tilpasset hvert enkelt prosjekt. 

FAGFELLEVURDERING 

Fagbokforlaget akademisk er en stor redaksjon med fagspesialister innen de fleste felt. Vi tilbyr faglig veiledning for prosjekter som befinner seg i idéfasen og redaksjonell støtte og bearbeiding gjennom hele prosessen fra utkast til bok. Alle manus vurderes først av redaksjonen og kvalitetssikres deretter av eksterne fagfeller. Bøkenes vitenskapelige kvalitet sikres gjennom en grundig fagfellevurdering av en eller flere fagfeller, avhengig av prosjektets bredde og kompleksitet. Hvor mange fagfeller som skal vurdere manus, og hvorvidt både forfatter og fagfelle er anonym (double blind) eller bare fagfelle er anonym ovenfor forfatter (single blind), vurderes av redaksjonen og avtales sammen med forfatter. Hvorvidt boken skal publiseres, beror på fagfellenes anbefaling og at forfatter har fulgt opp endringsforslagene i fagfellevurderingen. Fagfellevurderingen følger kriteriene nedfelt i Norsk publiseringsindikator (NPI). 

Fagbokforlaget følger de etiske standardene for vitenskapelig publisering nedfelt i Committee on Publishing Ethics (COPE). Forfattere må oppgi alle potensielle interessekonflikter før manus sendes til fagfellevurdering. 

FINANSIERING 

Ettersom Open Access-bøker er fritt tilgjengelig for alle lesere uten betaling, trenger forlaget å få dekket kostnadene knyttet til redaksjonell bearbeidelse, kvalitetssikring og produksjon gjennom en produksjonsstøtte (Book Processing Charge). Støttebeløpet varierer med bokens omfang og kompleksitet, samt ulike tilvalg som for eksempel trykking av papiropplag. Produksjonsstøtten avtales i forkant sammen med forfatter som en fastpris for oppdraget. Dersom prosjektet endrer seg på en slik måte at kostnadene blir betydelig større enn forespeilet, vil eventuelle merkostnader avtales med forfatter før de påløper. Viser prosjektet seg å bli betydelig rimeligere enn forespeilet, vil vi selvsagt også redusere produksjonsstøtten. 

Det finnes mange ulike kanaler for å søke finansiering til Open Access-utgivelser, som universitets- og høyskolenes publiseringsfond. Vi bidrar med råd og veiledning både når det gjelder å finne de riktige kanalene, og til selve søknadsprosessen. 

Har du et manus eller en spennende bokidé? Ta kontakt med oss for en prat om prosjektet ditt!

 

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter