Open Access

Robuste fellesskap

Gunnar C. Aakvaag (ed), Unn-Doris K. Bæck (ed)

Synopsis

Det norske samfunnet kan beskrives som fem millioner rasjonelle egoister som bytter med hverandre på markedet. Dette foregår under overvåkning av en byråkratisk stat, støttet av et omfattende tvangsapparat. Men et slikt samfunn ville være «en sosiologisk uhyrlighet», sier Émile Durkheim, en av sosiologiens klassikere. For det norske samfunnet er også «noe mer», nemlig et fellesskap. Dette kommer tydelig frem i dagens samfunnsdebatt. Ikke bare er fellesskapet «truet» av utfordringer som økende sosial ulikhet, eldrebølge og miljøproblemer. «Mer fellesskap» er også løsningen på de fleste av disse utfordringene. Men hva er nå dette fellesskapet?

Denne boken utforsker fellesskap i Norge. Hva karakteriserer fellesskapet i det norske samfunnet? Utgjør samfunnet i sin helhet et fellesskap, eller består det av flere mindre fellesskap? Videre undersøkes det hvilke faktorer som svekker fellesskapet, hva som bidrar til å styrke det, samt hvilke konflikter som eksisterer innad og mellom ulike fellesskap. Slike spørsmål kan ikke besvares en gang for alle. Vår ambisjon er at denne boken vil bidra til økt kunnskap om et svært viktig og aktuelt tema gjennom empiriske og teoretiske sosiologiske analyser av hvordan vi «gjør» fellesskap på ulike nivåer og arenaer i det norske samfunnet.

Boken er rettet mot alle som ønsker å utdype sin forståelse av fellesskap i Norge, som forskere, beslutningstagere, studenter og medlemmer av den allmenne offentligheten.

Gunnar C. Aakvaag, Unn-Doris K. Bæck

Frihetens demokratisering og den norske modellen

Gunnar C. Aakvaag

Sosial ulikhet i det norske fellesskapet

Daniel Rød, Ulrik H. L. Falck

En institusjonsanalyse av fellesskapsarbeid i en nybrottstid

Espen Eigil Barratt-Due Solum

Hvordan er det å leve og bo i en kommune med nedgang i folketallet?

Jorid Anderssen , Trude Gjernes

Menigheten som familie

Ida Elise Magnussen

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter