Open Access

Lærerutdanning og pedagogikk

14 utgivelser | Side 1 av 1

Tekster og lesere

Et nærmere blikk på ungdomstrinnet

May Line Rotvik Tverbakk (ed), Tove Sommervold (ed)

Utgitt:
Sider: 296 sider

Danning i digitale praksiser

Digital danning i barnehage, skole, hjem og fritid

Margunn Serigstad Dahle (ed), Grete Skjeggestad Meyer...

Utgitt:
Sider: 217 sider

Lærerliv i en mangfoldig norsk skole

Ole Petter Vestheim (ed), Ingrid Elden (ed)

Utgitt:
Sider: 208 sider

Hånd i hånd i barnehagelærerutdanningen

Der lek, fag og praksis møtes

Astrid Øien Halsnes (ed), Lill Krestin Ryland (ed)

Utgitt:
Sider: 160 sider

Fra «bør» til «skal»

Rammeplan for barnehagen i et...

Anne Homme (ed), Hilde Danielsen (ed), Kari Ludvigsen (ed)

Utgitt:
Sider: 488 sider

Den første uka

Introduksjon til lærerutdanninga

Tove Leming, Anne Eriksen, Siw Skrøvset

Utgitt:
Sider: 112 sider

Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv

Ingfrid M. Thorjussen (ed), Ursula S. Goth (ed)

Utgitt:
Sider: 325 sider

Utgitt:
Sider: 276 sider

Hvordan arbeide med elevmangfold?

Geir Skeie (ed), Hildegunn Fandrem (ed), Stein Erik...

Utgitt:
Sider: 264 sider

Utgitt:

Pedagogikkens idé og oppdrag

Harald Øyvind Thuen (ed), Synnøve Myklestad (ed), Stine...

Utgitt:

Teacher Education Research between National Identity and Global Trends

NAFOL Yearbook 2012

Anna-Lena Østern (ed), Kari Smith (ed), Torill Ryghaug...

Utgitt:

Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning

Hvor er vi? Hvor vil vi gå? Hva skal vi gjøre nå?

Kari Smith (ed)

Utgitt:

NAFOL Årbok 2014

En gang lærer – alltid lærer?

Anna-Lena Østern (ed)

Utgitt:

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter