Open Access

Validity and Value of Teacher Education Research

Kari Smith (ed)

Synopsis

Denne fjerde NAFOL-boken er nok et viktig bidrag til kunnskapsfeltet om og for lærerutdanningen. Som tidligere NAFOL-bøker inneholder den en samling av forskningsartikler om verdi og validitet i lærerutdanningsforskning som krysser nasjonale grenser, fagdisipliner og ikke minst utdanningsnivå, fra barnehage til videregående og forskeropplæringen.

Med artikler fra England, Østerrike, Italia, Island og Norge gir boken et innblikk i dagens internasjonale lærerutdanningsforskning, særlig med tanke på at data er hentet inn fra Hviterussland og hele Europa. Også i denne boken har vi valgt å beholde originalspråket artiklene er skrevet på, og det er med glede vi ser at flere norske forskere melder seg inn i det internasjonale forskningsmiljøet ved å skrive på engelsk.

Samtidig er det viktig å ivareta det norske språket i forskningsformidlingen, og denne boken søker etter å finne en balanse mellom internasjonal og nasjonal formidling. Det er et stort mangfold både i forskningstematikken og forskningsmetoder, noe som preger forskningsfeltet.

NAFOL står sentralt i denne positive utviklingen med sine vel 200 tidligere og nåværende stipendiater. NAFOL-bøkene, og ikke minst denne boken, gir et godt bilde av dagens lærerutdanningsforskning. NAFOLs arbeid og bidrag til lærerutdanningsforskning er kjent langt utover Norge, og denne boken symboliserer den internasjonale dialogen om lærerutdanningsforskning som NAFOL aktivt deltar i.

Boken er en unik kilde for forskere som ønsker å holde seg oppdatert om norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning.

Kari Smith

Ein kvalitativ studie av tidlegare stipendiatar sine erfaringar med forskarskulen NAFOL

John Ivar Sunde

What Does ‘Being Taught’ by the Ancients Mean?

Paul Otto Brunstad, Stefano Oliverio

En nyutdannet lærers opplevelse av skolen som organisasjon gjennom sine to første år i yrket

Irina Ivashenko Amdal, Marit Ulvik

A historical saga

Júlíana Tyrfingsdóttir, Arna H. Jónsdóttir

General beliefs about learning and teaching

Wenche Hammer Johannessen

A study of music performance assessment in teacher panels in terms of micropolitics

Elizabeth Oltedal

Intra-aksjon mellom en forsker og elever med kamera i et sammenvevd, kunstdidaktisk møte

Monica Klungeland

Exploring How Artworks Can Promote Moral Deliberation

Ingimar Ólafsson Waage

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter