Open Access

Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning

Hvor er vi? Hvor vil vi gå? Hva skal vi gjøre nå?

Kari Smith (ed)

Synopsis

Denne tredje NAFOL-boken er en unik bok på det norske markedet. Den inneholder en samling av forskningsartikler om lærerutdanningsforskning som krysser nasjonale grenser, fagdisipliner og ikke minst utdanningsnivå, fra barnehage til forskeropplæring. Artiklene, som kommer fra USA, Tyskland, Island og Seychellene, gir innblikk i den inter nasjonale lærerutdanningsforskningen, mens de norske artiklene gir et bredt bilde av den positive aktiviteten vi nå ser i norsk forskning på området. Det er stort mangfold både i forskningstematikk og forskningsmetoder. Det er også positivt at unge norske forskere når et bredere publikum ved å skrive på engelsk, uten at det skal gå på bekostning av verdien av å ha god forskningslitteratur skrevet på norsk.

NAFOL står sentralt i denne utviklingen med sine vel 200 tidligere og nåværende stipendiater. NAFOL-bøkene, og ikke minst denne boken, gir et bilde av dagens lærerutdanningsforskning. Dette kommer frem i åpningsartikkelen, som presenterer et evaluerings prosjekt NAFOL satte i gang, og ikke minst i den avsluttende artikkelen, som har en grundig gjennom gang av et knippe NAFOL-prosjekter.

Denne boken er en kilde for nye og erfarne forskere som ønsker å holde seg oppdatert på norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning.

Kari Smith

The Work of Teacher Educators in Uncertain Times

Frances Rust

The “Dialogic Video Cycle” as a video-based professional development programme to enhance classroom discourse

Maralena Pielmeier, Ricardo Böheim, Ann-Kathrin Schindler, Alexander Gröschner, Maximilian Knogler

Exploring the “sayings” of teachers

Kathrin Olsen, Abigail Croydon

A study of primary teachers’ attitudes, perceptions and practice of Seychelles Creole (Kreol Seselwa) and English as mediums of instruction in the Seychelles Primary Schools

Justin Zelime, Mats Deutschmann

A study of student-teachers’ representations of the professional practice of teaching

Øystein Kvinge

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter