Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning : Hvor er vi? Hvor vil vi gå? Hva skal vi gjøre nå?

Forfattere

Kari Smith (ed)

Synopsis

Denne tredje NAFOL-boken er en unik bok på det norske markedet. Den inneholder en samling av forskningsartikler om lærerutdanningsforskning som krysser nasjonale grenser, fagdisipliner og ikke minst utdanningsnivå, fra barnehage til forskeropplæring. Artiklene, som kommer fra USA, Tyskland, Island og Seychellene, gir innblikk i den inter nasjonale lærerutdanningsforskningen, mens de norske artiklene gir et bredt bilde av den positive aktiviteten vi nå ser i norsk forskning på området. Det er stort mangfold både i forskningstematikk og forskningsmetoder. Det er også positivt at unge norske forskere når et bredere publikum ved å skrive på engelsk, uten at det skal gå på bekostning av verdien av å ha god forskningslitteratur skrevet på norsk.

NAFOL står sentralt i denne utviklingen med sine vel 200 tidligere og nåværende stipendiater.
NAFOL-bøkene, og ikke minst denne boken, gir et bilde av dagens lærerutdanningsforskning.
Dette kommer frem i åpningsartikkelen, som presenterer et evaluerings prosjekt NAFOL satte i gang, og ikke minst i den avsluttende artikkelen, som har en grundig gjennom gang av et knippe NAFOL-prosjekter.

Denne boken er en kilde for nye og erfarne forskere som ønsker å holde seg oppdatert på norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning.

Kapitler

 • Forord
  Kari Smith
 • 1. Developing a Platform for a Research- Based Teacher Education
  Kari Smith, Kim-Daniel Vattøy
 • 2. Wrestling with Complexity
  The Work of Teacher Educators in Uncertain Times
  Frances Rust
 • 3. Fostering Dialogic Teaching
  The “Dialogic Video Cycle” as a video-based professional development programme to enhance classroom discourse
  Maralena Pielmeier, Ricardo Böheim, Ann-Kathrin Schindler, Alexander Gröschner, Maximilian Knogler
 • 4. Historical Perspective of the Third Space in Icelandic Preschool Teacher Education
  Svava Björg Mörk
 • 5. Practices of support for children with autism in kindergarten
  Exploring the “sayings” of teachers
  Kathrin Olsen, Abigail Croydon
 • 6. Conflicting Ideologies: When the Ideological Meets the Perceived and Operational
  A study of primary teachers’ attitudes, perceptions and practice of Seychelles Creole (Kreol Seselwa) and English as mediums of instruction in the Seychelles Primary Schools
  Justin Zelime, Mats Deutschmann
 • 7. Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet
  Gro Løken, Ratib Lekhal, Peder Haug
 • 8. The development of performance for secondary school students in PE, in association with autonomy support, need satisfaction, motivation, and learning strategies
  Svein Olav Ulstad
 • 9. Teaching represented
  A study of student-teachers’ representations of the professional practice of teaching
  Øystein Kvinge
 • 10. Drawing as an art-based method and reflexive approach in educational leadership study programmes
  Pia Skog Hagerup
 • 11. Et stopp-punkt i en pågående kunnskapsproduksjon gjennom en review av 46 kunnskapsbidrag til norsk lærerutdanningsforskning fra Nasjonal forskerskole for lærerutdanning, NAFOL
  Anna-Lena Østern

Nedlastinger

Kommende

24 March 2022

Lisens

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Detaljer om denne publikasjonen

ISBN-13 (15)

978-82-450-4086-9