Open Access

Pedagogikkens idé og oppdrag

Harald Øyvind Thuen (ed), Synnøve Myklestad (ed), Stine Vik (ed)

Synopsis

Hva er god pedagogikk – i barnehagen, i skolen og i høyere utdanning? Og hvilken vei har den pedagogiske forskningen tatt etter tusenårsskiftet? Denne boken retter søkelyset mot pedagogikkens ideer og oppdrag innenfor ulike arenaer. Den diskuterer fagets endringer og utfordringer og viser fram nye tilnærmingsmåter i pedagogikk som profesjonsfag, studiefag og forskningsfag.

Utgangspunktet for boken er kritikken av «den etablerte pedagogikken» ved Universitetet i Oslo på 1970-tallet. Det første alternative pedagogikkstudiet åpnet i 1971 ved Høgskolen på Lillehammer, siden fulgte andre alternativer etter. Til 50-årsjubileet har vi invitert et knippe forfattere til kritisk å diskutere utviklingstrekk og nye tilganger i pedagogikken av i dag.
Boken består av 17 kapitler som spenner fra barnehagefeltet til høyere utdanning og forskning. Den retter seg mot studenter og forskere i lærerutdanningene og pedagogikk, og gir innspill til den allmenne politiske og faglige debatten om barnehage, utdanning og oppvekst.

Harald Øyvind Thuen, Synnøve Myklestad, Stine Vik

Fire eksempler fra praktisk-pedagogisk litteratur

Øystein Skundberg

En psykoanalytisk invitasjon til spesialpedagogisk aktivisme

Birgit Nordtug, Jenny Steinnes

Alternativets normalisering

Harald Øyvind Thuen

Studentaktive læringsformer som veien mot den reflekterende praktiker?

Anne Røisehagen, Ingrid Tvete
Yvonne Fritze, Geir Haugsbakk, Yngve Nordkvelle

Et fenomenologisk-pedagogisk bidrag til debatten om kontroll og frihet i skole og barnehage

Tone Sævi

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter