Open Access

NAFOL Årbok 2014

En gang lærer – alltid lærer?

Anna-Lena Østern (ed)

Synopsis

Læreryrkets utfordringer er hovedtema i den andre årboken til Nasjonal forskerskole for lærerutdanning, NAFOL. Boken søker å gi en bekreftelse av gode ting i læreryrket og inspirere til nye tanker, ikke minst om den betydning utdanningsforskning kan ha for utviklingen innen barnehage, skole, kulturskole og lærerutdanning.

Dagsaktuelle temaer i lærerutdanningsforskningen drøftes, som at læreryrket er et «høyplatåyrke», hvor en nyutdannet lærer forventes å kunne alt med det samme, selv om man er fremmed i yrket og på arbeidsplassen. For etablerte lærere er det av stor betydning at de har mulighet til å utvikle seg i sitt yrke. Boken gir også et innblikk i hva som karakteriserer ledelse og samarbeid ved skoler som over tid får gode resultater på nasjonale prøver.

Student Teachers’ Meta-awareness of Learning and Teaching

Ela Sjølie

Dialog Seminar, a Tool for Integration of Research and Development in Teacher Education

Annfrid Rosøy Steele, Anne G. Danielsen

En kasusstudie av praksis på skoler i områder med lavere utdannings- og inntektsnivå med gode resultater på nasjonale prøver

Ole Petter Vestheim

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter