NAFOL Årbok 2014 / NAFOL Year Book 2014: En gang lærer – alltid lærer? / Once a Teacher – Always a Teacher?

Forfattere

Anna-Lena Østern (ed)

Synopsis

Læreryrkets utfordringer er hovedtema i den andre årboken til Nasjonal forskerskole for lærerutdanning, NAFOL. Boken søker å gi en bekreftelse av gode ting i læreryrket og inspirere til nye tanker, ikke minst om den betydning utdanningsforskning kan ha for utviklingen innen barnehage, skole, kulturskole og lærerutdanning.

Dagsaktuelle temaer i lærerutdanningsforskningen drøftes, som at læreryrket er et «høyplatåyrke», hvor en nyutdannet lærer forventes å kunne alt med det samme, selv om man er fremmed i yrket og på arbeidsplassen. For etablerte lærere er det av stor betydning at de har mulighet til å utvikle seg i sitt yrke. Boken gir også et innblikk i hva som karakteriserer ledelse og samarbeid ved skoler som over tid får gode resultater på nasjonale prøver.

Kapitler

Nedlastinger

Kommende

24 March 2022

Lisens

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Detaljer om denne publikasjonen

ISBN-13 (15)

978-82-450-4085-2