Open Access

Hvordan arbeide med elevmangfold?

Geir Skeie (ed), Hildegunn Fandrem (ed), Stein Erik Ohna (ed)

Synopsis

Hvordan kan man skape en bedre skole for en mangfoldig elevgruppe? Denne boka bidrar med flerfaglige perspektiver på dette spørsmålet. Bokas utgangspunkt er at elevmangfoldet, som gjør seg gjeldene i alle fag og på tvers av fag i skolehverdagen, er både en realitet, en ressurs og en utfordring. De ulike kapitlene i boka bidrar til å forstå konsekvensene av elevmangfold, samt utfordringene mangfoldet reiser. Boka gir eksempler på måter å arbeide med elevmangfold på, og kapitlene omfatter både teoretiske og empiriske aspekter ved mangfold og inkludering i utdanningsfeltet.  

De som arbeider i skolen, de som utdanner lærere og de som forsker på skolen har en felles oppgave i å bidra til at den mangfoldige elevgruppen kan få en bedre skole. For å lykkes med det, trenger vi forskningsbasert kunnskap. Hvordan arbeide med elevmangfold? vil derfor være nyttig for praktikere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere. 

Bidragsyterne i boka er alle medlemmer av det tverrfaglige programområdet «Mangfold inkludering og utdanning» og knyttet til UNESCO Chair ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger, i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. I tillegg bidrar Peder Haug, professor emeritus ved Høgskulen i Volda, med et oppsummerende kapittel der ulike perspektiver på inkludering belyses og knyttes sammen med mangfold. 

Gode intensjoner og komplekse realiteter

Geir Skeie, Hildegunn Fandrem, Stein Erik Ohna

Omindividuelle rettigheter og vilkår for deltakelse

Stein Erik Ohna

En drøfting av et kommunalt initiert tiltak for økt inkludering i skolen

Hanne Jahnsen, Svein Erik Nergaard

Rektorers forståelse og arbeid med inkludering i skolen

Hanne Jahnsen, Svein Erik Nergaard

«Videregående skole ble mye vanskeligere enn jeg hadde trodd»

Solveig Iren Roth

Hva gjør vi med identitetsbaserte krenkelser?

Geir Skeie, Hildegunn Fandrem

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter