Open Access

Fra «bør» til «skal»

Rammeplan for barnehagen i et implementeringsperspektiv

Anne Homme (ed), Hilde Danielsen (ed), Kari Ludvigsen (ed)

Synopsis

Rammeplanen for barnehage former hverdagen til barna og de ansatte i barnehagen, og er et uttrykk for samfunnets rådende syn på barn og barns oppvekst. Denne antologien undersøker hvordan den gjeldende rammeplanen fra 2017 virker i barnehagen og i barnehagefeltet – fra ulike vinkler og gjennom ulike metoder og typer av kilder. Antologien tar opp to overgripende tema: Først, hvordan barnehagemyndigheter, barnehageeiere, ansatte og andre aktører forstår mål og intensjoner med rammeplanen, og hvordan de erfarer å ta den i bruk. For det andre, undersøker antologien hvordan de samme aktørene bruker rammeplanen gjennom dypdykk på utvalgte områder: fagområdene i barnehagen, progresjon som arbeidsmåte i barnehagen, samiske perspektiver, og arbeid med barns overgang fra hjemmet til barnehagen, internt i barnehagen og fra barnehagen til skolen. I tillegg undersøkes betydningen av en styrket eierrolle og kommunenes rolle som tilsynsmyndighet.

Antologien passer for bachelor- og masterstudenter og forskere i barnehagelærerutdanninger, styrer- og lederutdanninger, samt for barnehageansatte og andre innen barnehagefeltet.

Anne Homme
Anne Homme, Hilde Danielsen, Kari Ludvigsen
Helene Marie Kjærgård Eide , Hanne Kvilhaugsvik , Hilde Danielsen, Håvard Thorsen Rydland, Svein Ole Sataøen
Hilde Danielsen, Hanne Kvilhaugsvik , Helene Marie Kjærgård Eide , Håvard Thorsen Rydland
Torjer A. Olsen, Hilde Danielsen, Håvard Thorsen Rydland
Helene Marie Kjærgård Eide , Dag Øyvind Lotsberg , Håvard Thorsen Rydland, Hanne Kvilhaugsvik , Kjetil Børhaug
Kari Ludvigsen, Hanne Kvilhaugsvik , Anne Homme, Håvard Thorsen Rydland
Anne Homme, Hilde Danielsen, Kari Ludvigsen

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter