Open Access

Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder

Knut Ove Eliassen (ed), Anne Ogundipe (ed), Øyvind Prytz (ed)

Synopsis

Digitale teknologier og medieplattformer er grunnleggende for kunst- og kulturfeltet i dag, og de griper inn i stadig flere sider av vårt hverdagsliv. Gjennom seksten artikler fra en rekke norske og internasjonale forskere, undersøker Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder hvordan digitalisering forandrer og preger produksjon, formidling og bruk av kunst og kultur i samtiden, og hvordan de estetiske praksisene selv utforsker, tematiserer og problematiserer endringsprosessene. 

Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder tilbyr en bred vifte av perspektiver, begreper og modeller som belyser kunsten og kulturen i dag. Artiklene drøfter strømmekonserter, instagramdikt, massedigitaliseringsprosjekter, kulturpolitikk, hacking som estetisk praksis og scenekunstens forhold til det digitale. De drøfter bruken av sosiale medier på motefeltet, hvordan kulturinstitusjoner endres, digital formidling på det visuelle kunstfeltet og på minnesteder, og – endelig – behovet for å trekke seg tilbake fra det digitale. 

Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder er resultatet av et forskningsprogram igangsatt av Kulturrådet. Programmet har også mottatt støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet. 

Knut Ove Eliassen, Anne Ogundipe, Øyvind Prytz

Cory Arcangels medieintervensjoner

Eivind Røssaak

Om lyd og musikk i dataspill

Lykke Guanio-Uluru

En studie av Falstad digital rekonstruksjon

Ingvild Hagen Kjørholt, Ingeborg Hjorth, Insa Müller, Anette Homlong Storeide

Kunstformidling under koronapandemien

Caroline Ugelstad
Aina Landsverk Hagen, Ingrid M. Tolstad, Sara Berge Lorenzen

Digital kulturpolitikk for barn og unge

Ole Marius Hylland, Bård Kleppe

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter