Open Access

Kjønn og akademia

På vei mot BALANSE?

Helene Aarseth (ed), Ingeborg W. Owesen (ed)

Synopsis

Flertallet av studentene ved landets høyere utdanningsinstitusjoner er kvinner, og det er like mange kvinner som menn som tar doktorgrad. Likevel er over to tredeler av professorene ved landets universiteter og høyskoler menn. Hvordan kan vi forstå denne vedvarende kjønnsubalansen? Hva er det med akademia som gjør at kvinner faller fra på veien opp mot professornivå?  

Denne boken springer ut av Forskningsrådets BALANSE-program, et initiativ for å bedre kjønnsbalansen i norsk universitets-, høyskole- og instituttsektor. Forfatterne har samlet kunnskap og erfaringer fra prosjektene, og presenterer nye analyser og perspektiver knyttet til kjønn og akademia. Boken løfter frem kjønnsbalanseproblematikken og setter den inn i ulike kontekster. Tekstene inneholder både skråblikk, dilemmaer og nye perspektiver som vil være verdifulle for forskere, studenter og andre som engasjerer seg i spørsmål om kjønn og utdanning. 

Ingeborg W. Owesen, Helene Aarseth
Helene Aarseth, Ingeborg W. Owesen

Epistemisk mangfold, eller monokultur på speed?

Helene Aarseth, Beret Bråten, Rebecca Lund

Et essay om farene ved å fylle opp professorfamilien med mer av det samme

Dag Gjerløw Aasland

Er eksellense for menn og Grand Challenges for kvinner?

Inge Henningsen, Knut Liestøl

Mot en karrieremessig livsløpsstandard for kvinner i akademia

Gry Brandser, Trude Gjernes, Bente Lunde, Astri Dankertsen

Critical genealogy of a gendered, imported concept

Sofia Moratti

Begrepsbruk og problemforståelser

Ivana Suboticki, Siri Øyslebø Sørensen

Styring, følelser og motstand

Hanne Haaland, Rebecca Lund, May-Linda Magnussen, Hege Wallevik

Hur synen på akademin förändras genom att erfarenheter delas i ett nätverk

Lotta Snickare

En studie av forskningspraksiser i klimaforskningen

Cathrine Egeland, Agnete Vabø

Et historisk blikk på kvinners vanskeliggjorte vei inn i akademia

Ingeborg W. Owesen

En samtale med Toril Moi

Jessica Swoboda

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter