Open Access

Norsk arbeidsliv mot 2050

Muligheter og trusler

Trond Kongsvik (ed), Øystein Moen (ed), Ola Edvin Vie (ed), Rikke Bramming Jørgensen (ed), Eirik Albrechtsen (ed)

Synopsis

Vi vet lite om hvordan arbeidslivet ser ut om 30 år. Likevel er det en del utviklingstrekk som har gjort seg gjeldende de senere årene og som det kan være grunn til å tro vil forsterke seg i årene framover. Overordnet handler dette blant annet om en økende globalisering, automatisering og autonome systemer og nye måter å organisere arbeid og verdikjeder på. Mer konkret ser vi raskere og større omstillingsprosesser, løsere arbeidsmarkedstilknytninger blant arbeidstakere og økende tjenesteproduksjon.

Gjennom bidrag fra en rekke forskere og kommentarer fra partene i arbeidslivet ser vi i denne boken på hvilke konsekvenser slike utviklingstrekk kan få for norsk arbeidsliv, hvordan vi best kan forberede oss på endringer som kommer, og hvilke nye muligheter som kan oppstå. Hvilke nye krav og utfordringer ser vi for arbeidstakere og bedrifter, og hvordan kan vi sikre gode arbeidsbetingelser og videre konkurransekraft framover?

Status og betydningen for arbeidsforhold

Trond Kongsvik, Marie Nilsen, Jørgen Veisdal

En empirisk studie med implikasjoner for fremtidens ledelse

Øyvind Bjørgum, Eli Åstedotter Dimmen, Joanna Erica Wikheim Lang, Dag Erik Tangvik

Ledelse for en digital fremtid

Linn Slettum Bjerke-Busch, Arild Aspelund

Erfaringer ved bruk av ny teknologi

Kjartan Kastet Klyve, Anders Gullhav
Rikke Bramming Jørgensen, Kristin von Hirsch Svendsen

Positive erfaringer etter covid-19-pandemien

Ola Edvin Vie, Ryan W. Murray

Hva tidligere forskning kan lære oss om arbeidsmotivasjon i fremtiden

Erik Andreas Sæther
Arild Aspelund, Fanny Hermundsdottir, Ann Elida Eide

Nye krav til arbeidstakere og til bedriftenes regler for ledelse av forretningshemmeligheter

Haakon Thue Lie

Behov for mer prosjektfaglig kompetanse i fremtidens arbeidsliv

Ola Edvin Vie, Parinaz Farid
Trond Kongsvik, Øystein Moen, Ola Edvin Vie, Rikke Bramming Jørgensen, Eirik Albrechtsen

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter