Open Access

Kunstskapte fellesskap

Melanie Fieldseth (ed), Hanne Hammer Stien (ed), Jorunn Veiteberg (ed)

Synopsis

Kunstskapte fellesskap inviterer til en samtale om hva fellesskap i og rundt kunsten er og kan være. Hvilke former for samvær og samhørighet preger ulike kunst- og kulturoffentligheter, og hva slags offentligheter bidrar til at det dannes nye kunstskapte fellesskap? Hva skjer når kunst skaper friksjon ved å utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger? Hvilke begreper og teorier tas i bruk for å forstå hva fellesskap kan innebære i en kunstnerisk sammenheng? 

Gjennom 12 artikler undersøker boka slike spørsmål i en nordisk kontekst. Den begrenser seg imidlertid ikke til profesjonell kunstutøvelse og kunstfeltets egne arenaer, men retter også blikket mot estetiske praksiser som utfolder seg innenfor kulturen i en bredere forstand. Boka er delt inn i tre tematiske deler: fellesskap som ambisjon, fellesskap som praksis og fellesskap under forhandling. 

Kunstskapte fellesskap springer ut av forskningsprogrammet «Kunst og sosiale fellesskap», som er et samarbeid mellom Statens Kunstfond i Danmark og Kulturrådet i Norge. Boka presenterer bidrag fra prosjekter som mottok finansiering fra den første fasen av forskningsprogrammet, i tillegg til bestilte artikler. 

Melanie Fieldseth, Hanne Hammer Stien, Jorunn Veiteberg
Birgit Eriksson, Anne Mette W. Nielsen, Anne Scott Sørensen, Mia Falch Yates
Tor Anders Bye, Anne-Gro Erikstad, Katrine Larsson, Valentina Martínez Mariscal, Gaute Skrove, Aksel Tjora, Madeleine Varang
Louise Mønster, Hans Kristian S. Rustad, Michael Kallesøe Schmidt

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter