Open Access

Kunstskapte fellesskap

Melanie Fieldseth (ed), Hanne Hammer Stien (ed), Jorunn Veiteberg (ed)

Synopsis

Kunstskapte fellesskap inviterer til en samtale om hva fellesskap i og rundt kunsten er og kan være. Hvilke former for samvær og samhørighet preger ulike kunst- og kulturoffentligheter, og hva slags offentligheter bidrar til at det dannes nye kunstskapte fellesskap? Hva skjer når kunst skaper friksjon ved å utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger? Hvilke begreper og teorier tas i bruk for å forstå hva fellesskap kan innebære i en kunstnerisk sammenheng? 

Gjennom 12 artikler undersøker boka slike spørsmål i en nordisk kontekst. Den begrenser seg imidlertid ikke til profesjonell kunstutøvelse og kunstfeltets egne arenaer, men retter også blikket mot estetiske praksiser som utfolder seg innenfor kulturen i en bredere forstand. Boka er delt inn i tre tematiske deler: fellesskap som ambisjon, fellesskap som praksis og fellesskap under forhandling. 

Kunstskapte fellesskap springer ut av forskningsprogrammet «Kunst og sosiale fellesskap», som er et samarbeid mellom Statens Kunstfond i Danmark og Kulturrådet i Norge. Boka presenterer bidrag fra prosjekter som mottok finansiering fra den første fasen av forskningsprogrammet, i tillegg til bestilte artikler. 

Melanie Fieldseth, Hanne Hammer Stien, Jorunn Veiteberg
Melanie Fieldseth, Hanne Hammer Stien, Jorunn Veiteberg
Birgit Eriksson, Anne Mette W. Nielsen, Anne Scott Sørensen, Mia Falch Yates
Tor Anders Bye, Anne-Gro Erikstad, Katrine Larsson, Valentina Martínez Mariscal, Gaute Skrove, Aksel Tjora, Madeleine Varang
Louise Mønster, Hans Kristian S. Rustad, Michael Kallesøe Schmidt

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter