Open Access

Vitenskap og vitenskapshistorier, bind 1–3

Universitetet i Bergen 1946-2021

Astri Andresen (ed), Dunja Blažević (ed), Kari Tove Elvbakken (ed)

Synopsis


Vitenskap og vitenskapshistorier er et bokverk i tre bind om vitenskap, vitenskapshistorier og vitenskapelige praksiser ved Universitetet i Bergen gjennom 75 år. Bokverket forteller om hvordan vitenskaper har blitt utøvd, og hva de har betydd.

Det første bindet utforsker hvordan universitetet ble etablert, hva det skulle være, og hvilke mål det skulle oppnå. Forfatterne belyser institusjonelle, sosiale og materielle rammer og diskuterer hvilken betydning rammene har hatt for universitetets vitenskapelige praksiser.

Det andre bindet starter med å presentere vitenskapens kvinner og menn, og fortsetter med studier av teknologiske endringer og utviklingen av en rekke disipliner og forskningsfelt ved Universitetet i Bergen. 

Det tredje bindet handler om kunnskapen i samfunnet. Forfatterne utforsker ulike sider ved universitetet som utdanningsinstitusjon, formidling av kunnskap og samspill og samarbeid med stat og næringsliv.

Kritikken av Ottosen-komiteen

Åsmund Borgen Gjerde
Astri Andresen, Kari Tove Elvbakken, Åse Tveitnes

Struktur og prosess – over tid

Thorleif Aass Kristiansen

Fra sammensatt disiplin til flerfaglighet

Astri Andresen, Kari Tove Elvbakken

Fra Bjerknes til Bjerknessenteret

Magnus Vollset, Thorleif Aass Kristiansen

Å bygge verden og seg selv

Astri Andresen

Formidling og forskning ved universitetets museum

Hege Roll-Hansen

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter