Open Access

Bevegelsesfellesskap i oppveksten

Kritiske perspektiver på inkludering og mangfold

Terese Wilhelmsen (ed), Ellen Berg (ed), Kristin Vindhol Evensen (ed), Gerd Marie Solstad (ed), Ingfrid Mattingsdal Thorjussen (ed)

Synopsis

Inkludering og mangfold er idealer på tvers av de organiserte arenaene for fysisk aktivitet i oppveksten, som barnehage, skole og organisert idrett. Samtidig viser forskning at ekskludering og marginalisering av forskjellige grupper av barn og unge er et tilbakevendende problem. Gjennom 19 kapitler skrevet av forskere fra ulike samfunnsvitenskapelige felt og disipliner, undersøker Bevegelsesfellesskap i oppveksten gjenstridige utfordringer, spenninger og sammenhenger på tvers av barn og unges bevegelsesarenaer.  

Bevegelsesfellesskap i oppveksten tilbyr en bred vifte av teorier, metoder, kritiske perspektiver og refleksjoner som åpner opp for nye forståelser av inkludering og mangfold i barn og unges organiserte fysiske aktiviteter. Kapitlene drøfter problemstillinger knyttet til utdanningsløp og idrett, men også høyere utdannings rolle i å utdanne fremtidige pedagoger og trenere. Til sammen utgjør boken et unikt bidrag til å tenke helhetlig og nyansert rundt politiske og praktiske løsninger. 

Boken vil være en viktig ressurs for lærere i barnehage og skole, ledere, trenere og andre profesjonsgrupper med interesse for å skape inkluderende bevegelsesfellesskap for barn og unge. Samtidig vil boken være en stimulerende kilde for studenter og forskere på jakt etter nye perspektiver på inkludering og mangfold. 

Terese Wilhelmsen, Ellen Berg, Kristin Vindhol Evensen, Gerd Marie Solstad, Ingfrid Mattingsdal Thorjussen
Kristin Vindhol Evensen, Ingfrid Mattingsdal Thorjussen, Terese Wilhelmsen

Om betydningen av samarbeid for et inkluderende kroppsøvingsfag for elever som har en funksjonshemming

Ellen Berg

Fortellinger fra gutter med etnisk minoritetsbakgrunn

Ingfrid Mattingsdal Thorjussen

Om kön, idrottslogiker och inkludering på idrottsprofilerad utbildning

Marie Larneby

Betraktninger om inkludering i en eskalerende idrett

Morten Renslo Sandvik, Gerd Marie Solstad

Enslige mindreårige flyktningers møte med norske idrettslag

Martin Nesse

Minoritetsforeldres møter med norsk barne- og ungdomsidrett

Lars Erik Espedalen, Åse Strandbu

Kritisk raseteori som utgangspunkt for utvikling av antirasistisk kompetanse i utdanning og idrett

Prisca Bruno Massao, Ingfrid Mattingsdal Thorjussen

Om inkludering, mangfold og bevegelseskulturer i barnehagelærerutdanningen

Steinar Øvreås, Heidi Lindsverk

Erfaringer fra et samarbeidsprosjekt i grunnskolelærerutdanningen

Ingfrid Mattingsdal Thorjussen, Marius Wick Kvalvaag

Visjoner og virkelighet

Ellen Berg, Gerd Marie Solstad

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter