Open Access

Samfunnsvitenskap

4 utgivelser | Side 1 av 1

Byens Bønder

En tegneserie om landbruk i det offentlige rom

Fragment, Esben S. Titland

Utgitt:
Sider: 88 sider

Bevegelsesfellesskap i oppveksten

Kritiske perspektiver på inkludering og mangfold

Terese Wilhelmsen (ed), Ellen Berg (ed), Kristin...

Utgitt:
Sider: 413 sider

Velferdsstatens transformasjoner

Halvard Vike (ed), Bengt Karlsson (ed), Rolf Sundet (ed)

Utgitt:
Sider: 388 sider

Kjønn og akademia

På vei mot BALANSE?

Helene Aarseth (ed), Ingeborg W. Owesen (ed)

Utgitt:
Sider: 263 sider

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter