Open Access

Økonomi og administrasjon

4 utgivelser | Side 1 av 1

Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering

Festskrift til Finn Jørgensen

Terje Andreas Mathisen (ed), Pål Andreas Pedersen (ed)

Utgitt:

Norsif guide to ESG integration in fundamental equity valuation

José Albuquerque de Sousa, Annie Bersagel, Carsten Bienz,...

Utgitt:

Organising and Governing Governmental Institutions

Essays in honour of Dag Ingvar Jacobsen

Rómulo Pinheiro (ed), Jarle Trondal (ed)

Utgitt:

Norsk arbeidsliv mot 2050

Muligheter og trusler

Trond Kongsvik (ed), Øystein Moen (ed), Ola Edvin Vie...

Utgitt:

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter