Open Access

Kunnskapsforvaltning

Bidrag til studier av profesjonell yrkespraksis

Ole Johan Andersen (ed), Jill Beth Otterlei (ed)

Synopsis

Kunnskapsforvaltning: Bidrag til studier av profesjonell yrkespraksis utforsker hvordan kunnskap for praksis anvendes og utvikles i møtet med forskjellige problemkontekster og i ulike praksisfelt. Hvordan får ekspertene de ferdigheter og den kompetansen de trenger for å håndtere nye og ukjente situasjoner? Og hva er forholdet mellom utdanninger og praksis, eller mellom ulike typer kunnskap og praksis? Ved å inkludere ulike praksisfelt har vi tatt høyde for den organisatoriske rammen og hvilke typer problemer som praktikere tar hånd om. Gjennom beskrivelser og analyser av ulike praksiser, har vi lagt deres varierte problemer til grunn for refleksjoner omkring forvaltningen av kunnskap. Den varierte praksisen til tross: et kjennetegn ved praksisen er at den er situasjonsbetinget, og må håndteres ut fra erfaringer og med faglig skjønn. Boka passer for en bred gruppe lesere: studenter, forskere og ledere med interesse for forholdet mellom kunnskap og praksis.

Bidrag til studier av profesjonell yrkespraksis

Ole Johan Andersen, Jill Beth Otterlei

Om hvordan debatten om evidensbasert praksis kan ha skapt et bredere fundament for fagutvikling innen psykologi, pedagogikk og sosialt arbeid

Terje Halvorsen

Når spesialistkunnskap forvaltes av frivillige

Anne Kamilla Lund, Jill Beth Otterlei

Om flypiloters kunnskapsforvaltning i kritiske situasjoner

Ole Johan Andersen

Beretningen om en feilslått strategi?

Bjarne Øvrelid

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter