Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering: Festskrift til Finn Jørgensen

Forfattere

Terje Andreas Mathisen (ed)
Pål Andreas Pedersen (ed)

Synopsis


Sett fra en økonoms ståsted må transportmarkeder forstås med utgangspunkt i markedsteori og teorier for offentlige reguleringer. I kapitlene i denne boken er det benyttet en slik tilnærming for å diskutere ulike transportrelaterte problemstillinger. Temaene er mange, som for eksempel betydningen av skandinavisk transportforskning, prising av fergetjenester, trafikkprognoser, internasjonalisering av luftfarten, konkurranseutsetting i jernbanedrift, godstransportmodeller, trafikksikkerhet, nytte-kostnadsanalyser og konsekvenser av bomavgifter på boligmarkedet.

Antologien er blitt til av forfattere som ønsker å hedre professor Finn Jørgensen ved Handelshøgskolen, Nord universitet i anledning hans 70-årsdag. Han har gjennom mer enn fire tiår vært en svært aktiv og anerkjent foreleser og transportøkonom som har publisert vitenskapelige artikler og rapporter, både innenlands og utenlands, innenfor mange av de samme temaene som boken omhandler.

Kapitler

Nedlastinger

Kommende

17 March 2022

Lisens

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Detaljer om denne publikasjonen

ISBN-13 (15)

978-82-450-3496-7