Open Access

Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering

Festskrift til Finn Jørgensen

Terje Andreas Mathisen (ed), Pål Andreas Pedersen (ed)

Synopsis


Sett fra en økonoms ståsted må transportmarkeder forstås med utgangspunkt i markedsteori og teorier for offentlige reguleringer. I kapitlene i denne boken er det benyttet en slik tilnærming for å diskutere ulike transportrelaterte problemstillinger. Temaene er mange, som for eksempel betydningen av skandinavisk transportforskning, prising av fergetjenester, trafikkprognoser, internasjonalisering av luftfarten, konkurranseutsetting i jernbanedrift, godstransportmodeller, trafikksikkerhet, nytte-kostnadsanalyser og konsekvenser av bomavgifter på boligmarkedet.

Antologien er blitt til av forfattere som ønsker å hedre professor Finn Jørgensen ved Handelshøgskolen, Nord universitet i anledning hans 70-årsdag. Han har gjennom mer enn fire tiår vært en svært aktiv og anerkjent foreleser og transportøkonom som har publisert vitenskapelige artikler og rapporter, både innenlands og utenlands, innenfor mange av de samme temaene som boken omhandler.

Introduksjon til antologien Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering

Pål Andreas Pedersen
Thor-Erik Sandberg Hanssen, Gisle Solvoll, Berner Larsen

I lys av et transportøkonomisk forskningsprosjekt

Thor-Erik Sandberg Hanssen

Norwegian viser vei

Siri Pettersen Strandenes

Et planleggingsverktøy for godstransport i Norge

Stein Erik Grønland, Inger Beate Hovi, Anne Madslien

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter