Tilbake til detaljer om Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering kapittel 12 Samfunnsøkonomisk nytte av bedret fremkommelighet på høyfjellstrekninger.pdf Last ned Last ned PDF