Tilbake til detaljer om Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering kapittel 13 Nytte- og kostnadsstyring i prosjekters tidligfase kan gi økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet.pdf Last ned Last ned PDF