Open Access

Den nye normalen?

Om postnormalitetens patologi

Jan Erik Karlsen

Synopsis

Den nye normalen? Om postnormalitetens patologi roterer om begrepet postnormale tider, den epoken som betegner overgangen mellom det som ikke lenger er, og det som ennå ikke er blitt til. Det er dagens epoke vi gjenkjenner. De fenomener som dukker opp der beskrives av og analyseres med tre kjernebegreper; kompleksitet, kaos og kontradiksjon.

Boken tilbyr et nytt perspektiv og mange eksempler på de nye forekomster og raske omveltninger samfunnet vårt gjennomgår og som preger vår hverdagsvirkelighet.

Sentralt står diskusjonen om den såkalte gamle og nye normalen, i lys av dagens mangeartede kriser og uønskede hendelser. Hva bør vi undre oss over, og hvordan skal vi skape mening i alt det nye som dukker opp?

Dr. oecon Jan Erik Karlsen er utdannet innen sosiologi, teknologiledelse, og økonomisk-administrative fag ved ulike norske og utenlandske læresteder. Han har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder i Europa og USA, og har utgitt en rekke fagbøker, artikler og forskningsstudier om ulike sider ved det moderne samfunnslivet. Han er nå professor emeritus ved Universitet i Stavanger i industriell økonomi og endrings- og fremsynsledelse.

Denne utgaven er en digital forhåndsutgivelse. Endelig publisering planlagt høsten 2024.

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter