Open Access

Helse- og sosialfag

1 utgivelser | Side 1 av 1

Velferdsstatens transformasjoner

Halvard Vike (ed), Bengt Karlsson (ed), Rolf Sundet (ed)

Utgitt:
Sider: 388 sider

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter