Open Access

Estetiske fag

1 utgivelser | Side 1 av 1

Fortellinger om kunstnerliv

Kunstnerkarrierer og kunstnerkår 1999–2019

Per Mangset, Mari T. Heian, Bård Kleppe

Utgitt:
Sider: 265 sider

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter