Open Access

Digtoplæsning. Former og fællesskaber

Louise Mønster, Hans Kristian S. Rustad, Michael Kallesøe Schmidt

Synopsis

Digtoplæsninger er blevet en af de mest almindelige måder at opleve poesi på, men hvad kendetegner forskellige former for digtoplæsninger og de steder, de foregår? Hvad sker der i mødet mellem digter, tekst og publikum? Og hvilke slags fællesskaber har digtoplæsninger mulighed for at etablere? Det er nogle af de spørgsmål, som tages op i bogen Digtoplæsning: Former og fællesskaber.

Ud over en grundig introduktion til fænomenet digtoplæsning byder bogen på studier af en veletableret lyrikfestival, en poesiklub på en café, et poetryslamfællesskab samt forskellige fora for digtoplæsning på digitale platforme og sociale medier. Herigennem tegnes et bredspektret billede af digtoplæsningens mange former og af den betydning, den levende poesi har for digterne og deres publikum.

Bogen er resultat af et forskningsprojekt finansieret af Norsk kulturråd og Statens Kunstfond i Danmark.

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter