Open Access

Om Open Monograph Press

Denne utgiveren bruker Open Monograph Press 3.3.0.8, som er basert på åpen kildekode- og publiseringsprogramvare som er utviklet, støttet og distribuert fritt av Public Knowledge Project under GNU General Public License. Kontakt utgiveren direkte for spørsmål om utgiveren og innleveringer til utgiveren.

© fagbokforlaget.no. Alle rettigheter